Skelbimas!

Sveiki,
…..Baigėsi ne tik šalta žiema, bet ir II – asis trimestras. Tradiciškai, kaip ir ankstesniais metais, pasibaigus trimestrui, Jus pasiekia naujas laikraščio „TAU“ numeris.
…..Prisiminkime, kaip ir kuo gruodžio – vasario mėnesiais gyveno gimnazijos bendruomenė, kokie renginiai, konkursai, susitikimai, projektinės veiklos vyko „Verdenėje“.

Metodinė konferencija Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje

…..Visą XX a. Lietuvos mokykla vadovavosi klasikine paradigma, kuri ugdymą traktavo kaip visuomenės apibendrintos patirties perteikimą ugdytiniams. Toks ugdymas nebegali tenkinti individo ir visuomenės poreikių – sudaryti palankias kiekvieno ugdytinio saviraiškos, savisklaidos ir saviraidos sąlygas. Šiuolaikinė didaktika mokymą akcentuoja ne kaip žinių perteikimą, o kaip mokytojo ir mokinio sąveiką, kaip mokymą mokytis, kaip mokymosi skatinimą, kaip gebėjimų, vertybių įsisavinimą ir žinių transformavimą į supratimą, o ne į informacijos turinį ir įsiminimą. Mokymo procese mokiniai turi įgyti žinių, turi būti visapusiškai lavinami (ugdomos pažinimo jėgos, pirmiausia mąstymas) ir auklėjami.
…..Apie tai buvo kalbama balandžio 3 dieną Vilniaus r. Paberžės  „Verdenės“ gimnazijoje vykusioje metodinėje konferencijoje „Patrauklus, kokybiškas, praktine tiriamąja veikla grįstas ugdymas, atsižvelgiant į įvairių gabumų mokinius“. Kiekviena gimnazijos metodinė grupė parengė po 1-2 pranešimus, be to, šiais metais pranešimus rengė mažesnę pedagoginę patirtį turintys metodinių grupių nariai. Įžanginį žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Metodinės tarybos pirmininkė Marijana Prusakaitė-Semionova, ji taip pat aptarė projekto „Kolega kolegai“ veiklas. Pirmąjį pranešimą „Šiuolaikinės mokytojo didaktinės kompetencijos, organizuojant ugdymo procesą” skaitė gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičienė. Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Baušienė skaitė pranešimą ,,Kokios spalvos vėjo sparnai? Priešmokyklinukų laboratorija“. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės narė, chemijos mokytoja Loreta Vasiliauskienė pristatė pranešimą ,,Patrauklus, kokybiškas, praktine veikla grįstas ugdymas chemijos pamokose“. Du pranešimus parengė socialinių mokslų, kūno kultūros, dorinio ugdymo, menų ir technologijų mokytojų metodinė grupė: ,,Įvairių gebėjimų ir amžiaus tarpsnių mokinių bendradarbiavimas ugdant technologines kompetencijas“ (technologijų mokytoja Laima Juodėnienė) ir ,,Mokymasis bendradarbiaujant istorijos pamokose“ (istorijos mokytojas Algirdas Baltuškonis). Pranešimą ,,Pasakos galia ir pateikimo galimybės 1-2 klasėje“ gimnazijos mokytojams skaitė pradinio ugdymo mokytoja Edita Voiničienė. Apie ,,Kūrybiškumą ugdančių metodų panaudojimą anglų kalbos pamokose“ kalbėjo kalbų metodinės grupės narė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Keršulytė. Klasių vadovų metodinės grupės narys, 6-os klasės vadovas, kūno kultūros mokytojas Valdemaras Šaveiko dalijosi savo patirtimi vykdant Lion Quest gyvenimo įgūdžių ugdymo programą ,,Paauglystės kryžkelės“. Jis pristatė pranešimą ,,Mokinių gyvenimo įgūdžių ugdymas (programa ,,Paauglystės kryžkelės“)“.
…..Po intensyvaus darbo konferencijos aptarimas ir  refleksija vyko prie arbatos puodelio. Savo darbus, ugdant įvairių gabumų mokinius, tęsime ir toliau. Juk šiuolaikinis mokymasis nepripažįsta mechaniško žinių perdavimo bei „sauso iškalimo“. Kiekvienas mokytojas siekia, kad jo pamokos būtų įdomios, padėtų mokiniams įsisąmoninti mokomąją medžiagą, ugdytų jų kūrybiškumą ir norą daugiau žinoti, kad plėtotųsi mokinio supratimas bei požiūriai, keistųsi mokinio vertybės.
…..
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
metodinės tarybos pirmininkė
Marijana Prusakaitė-Semionova,
kalbų metodinės grupės pirmininkė
Lina Mikutytė

Akimirkos iš renginio, skirto Tarptautinei vaikų knygos dienai

…..Kovo 30-ą dieną mūsų, Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“, gimnazijoje buvo paminėta Tarptautinė vaikų knygos diena. Ši diena visame pasaulyje švenčiama balandžio 2-ąją, Hanso Kristiano Anderseno gimimo dieną. Lietuvoje ji minima nuo 1993-ųjų metų. Šios dienos tikslas –  įkvėpti, paskatinti vaikų meilę knygai, daugiau dėmesio atkreipti į vaikų literatūrą.
…..Vaikų knygos dienai paminėti mūsų gimnazijoje buvo surengta  paroda, visą dieną pirmame ir antrame gimnazijos aukšte buvo demonstruojamas filmukas, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai, apdovanoti geriausi gimnazijos bibliotekos knygų skaitytojai, ypač mokiniams patiko susitikimas su vaikų literatūros rašytoju Vytautu Račicku. Populiariausias vaikų, paauglių ir knygų jaunimui rašytojas Vytautas Račickas  dažnas ir laukiamas svečias Lietuvos mokyklose bei bibliotekose. Mūsų gimnazijoje rašytojas svečiavosi jau trečią kartą. Susitikimą organizavo gimnazijos bibliotekininkė Renata Boguslavska ir pradinių klasių mokytoja Edita Voiničienė.
…..Susitikimo metu Vytautas Račickas maloniai ir šiltai bendravo su jaunaisiais skaitytojais, pasakojo apie savo kūrybą, skaitė ištraukas iš knygų „Berniukai šoka breiką“, „Lukošiukas“ bei atsakinėjo į mokinių ir mokytojų pateiktus klausimus. Rašytojo kūriniai įtaigūs, veikėjai ryškių charakterių, labai nesiskiriantys nuo pačių skaitytojų. Jie patiria tikrus jausmus: myli, pyksta ir atleidžia. Personažai šiek tiek padūkę, autorius juos vadina teigiamais, nesušukuotais išdykėliais. Pasirodo, kad tokie klasės draugai kaip Jokūbėlis ir Karolis gyvena ne tik autoriaus knygoje „Lukošiukas“, bet mokosi ir mūsų gimnazijos 1-7 klasėse. Po susitikimo su rašytoju gimnazijos aktų salėje šurmuliavo tikra knygų mugė: skaitytojai pirko knygas, autorius dalijo autografus.
…..Greitai ir įdomiai prabėgo laikas kartu su rašytoju Vytautu Račicku. Tikimės, kad rašytojas dar ne kartą savo apsilankymu džiugins jaunuosius mūsų gimnazijos skaitytojus, o įkvėpti Tarptautinės vaikų knygos dienos renginių mokiniai dar labiau pamils knygą ir nesiskirs su ja visą gyvenimą.
…..
Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos bibliotekininkė,
istorijos vyresnioji mokytoja Renata Boguslavska

,,Drakoniuko teatras“ gimnazijoje

…..Kovo 27 dieną gimnazijoje svečiavosi Kauno ,,Drakoniuko teatro“ aktoriai, kurie vaikams parodė spektaklį ,,Žvaigždės pelėdoms“. ,,Žvaigždės pelėdoms“ – tai istorija apie mažojo Pelėdžiuko Žvaigždžiaakio kelionę savęs ir pasaulio pažinimo link. Tai netikėta būtinybė palikti savo saugius namus ir leistis į pavojingą, bet įdomų pasaulį, kuriame sutikti žvėreliai padeda Pelėdžiukui suprasti įvairiausius dalykus.

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“

…..Kovo 19-25 dienomis devintą kartą vyko nacionalinė „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“, kurią kasmet organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“. Prie šios iniciatyvos prisijungė ir Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazija. Ši „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“  buvo skirta draugystei ir gerumui.
…..Gimnazijoje vyko įvairios veiklos. Mokinių tarybos nariai vedė užsiėmimus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams ir pradinių klasių mokiniams, kurių metu kalbėjosi, kas malonu mūsų širdelėms ir kas ją skaudina. Mažiausieji gimnazistai mokėsi lankstyti širdeles ir jas dovanojo vieni kitiems. Ketvirtokai padėjo mokytis sunkiau besimokantiems jaunesniųjų klasių mokiniams. Pertraukų metu skambėjo vaikų sukurtos dainos apie draugystę, buvo rodomi filmukai ir socialinės reklamos patyčių tema. Visi gimnazijos mokiniai, mokytojai ir darbuotojai buvo kviečiami dalyvauti DINOZAURIŠKO GERUMO IŠŠŪKYJE, kuris truks dar 30 dienų. Kiekvieną dieną reikia padaryti kažką gera kitam – pagirti, pasakyti draugui ar kolegai, kas jame patinka, paskambinti vienišai senelei, pavaišinti klasės draugą, pakalbinti asmenį, su kuriuo nebendrauji. Tai – mūsų gerumo dovanos. Juk DRĄSU JAUSTI GERUMĄ ir JĮ RODYTI kitam kiekvieną dieną!
1 2 3 4 67